Rezultati naučnoistraživačkih radova

BR Ime Zvanje Veće oblasti Organizaciona jedinica
1 Goran Bogdanović Naučni savetnik Hemija 020
2 Olivera Ciraj Bjelac Naučni savetnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
3 Nenad Lazarov Stručni savetnik Fizika 020
4 Biljana Todorović Marković Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 030
5 Bojan Janković Naučni savetnik Hemija 050
6 Nenad Ivanović Naučni savetnik 011
7 Miroslava Stanković Naučni saradnik
8 Branka Kaluđerović Naučni savetnik Materijali 060
9 Srđan Belošević Naučni savetnik Energetika 140
10 Dragica Stojić Naučni savetnik 050
11 Vladimir Djoković Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 030
12 Marina Jovanović (Martinović) Naučni savetnik Termotehnika i energetika 140
13 Velibor Andrić Viši naučni saradnik Materijali 060
14 Tijana Ćulafić Viši naučni saradnik Biologija 090
15 Vladan Kusigerski Naučni savetnik Fizika 020
16 Svetlana Butulija Naučni saradnik Materijali 170
17 Suzana Petrović Naučni savetnik Fizika 040
18 Igor Čeliković Viši naučni saradnik Fizika 011
19 Aleksandra Ristić-Fira Naučni savetnik Biologija 090
20 Boban Stanojević Naučni saradnik 080
21 Ивана Радисављевић Naučni savetnik Fizika 011
22 Aleksandar Devečerski Viši naučni saradnik Materijali 170
23 Jovan Blanuša Naučni savetnik Fizika 020
24 Sandra Petrović Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 050
25 Aleksandar Kandić Viši naučni saradnik 011
26 Ana Todorović Viši naučni saradnik Biologija 090
27 Snežana Pajović Naučni savetnik Biologija 090
28 Vesna Stojiljković Viši naučni saradnik Biologija 090
29 Mirjana Čolović Viši naučni saradnik Hemija 050
30 Nataša Jović Orsini viši naučni saradnik 020
31 Milić Erić Naučni saradnik Energetika 140
32 Ivana Smičiklas (Tutunović) Naučni savetnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
33 Vasil Koteski Naučni savetnik 011
34 Branko Matović Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 170
35 Nenad Bundaleski Naučni savetnik 040
36 Nevena Veljković Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 180
37 Milijana Paprika Naučni saradnik 140
38 Ana Vujačić Nikezić Naučni saradnik Hemija 050
39 Mirjana Čomor Naučni Savetnik Hemija 030
40 Jovan Nedeljković Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 030
41 Miloš Škorić Naučni savetnik 040
42 Sanja Vranješ-Đurić Naučni savetnik Hemija 070
43 Vukman Bakić Naučni savetnik Termotehnika i energetika 140
44 Petra Beličev viši naučni saradnik Fizika 040
45 Laslo Nađđerđ Viši naučni saradnik 011
46 Milica Pošarac - Marković Naučni saradnik Materijali 170
47 Snežana Jovanović-Ćupić Naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 080
48 Zoran Marković Naučni saradnik Energetika 140
49 Tamara Đurić Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
50 Aleksandra Stanković Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
51 Tamara Lazarević-Pašti Naučni savetnik 050
52 Dragana Nikolić Naučni saradnik 170
53 Ivana Perović Naučni saradnik Hemija 050
54 Nasta Dedović - Tanić Viši naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
55 Ivana Stajčić Naučni saradnik Hemija 050
56 Miroslav Dramićanin Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 030
57 Ljubomir Nikolić Naučni saradnik 011
58 Slobodanka Galović Naučni savetnik Fizika 040
59 Jasmina Mušović Istraživač pripravnik Hemija 050
60 Dušan Bučevac Naučni savetnik Materijali 170
61 Željko Pržulj Naučni saradnik 020
62 Dragana Jordanov Viši naučni saradnik 170
63 Goran Živković Viši naučni saradnik 140
64 Dragan Toprek Naučni savetnik 011
65 Duško Borka Naučni savetnik Fizika 020
66 Srđan Petrović Naučni savetnik Nauka sa akceleratorima 010
67 Edin Suljovrujić Naučni savetnik Fizika Nanonauke i nanotehnologije 030
68 Jasmina Tekić Naučni savetnik Fizika 020
69 Aleksandar Erić Viši naučni saradnik Energetika 140
70 Žaklina Todorović Istraživač saradnik 060
71 Jasmina Grbović Novaković Naučni savetnik Nauka sa akceleratorima 010
72 Dragan Alavantić Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
73 Далибор Чевизовић Viši naučni saradnik 020
74 Иван Радовић Naučni savetnik Fizika 040
75 Ivanka Božović-Jelisavčić Naučni savetnik Fizika 010
76 Svetlana Čupić Istraživač saradnik 060
77 Vesna Mandušić Viši naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
78 Mirjana Medić Ilić Naučni saradnik Hemija 011
79 Tatjana Trtić-Petrović Naučni savetnik 010
80 Aleksandar Dobrosavljević Naučni savetnik 010
81 Aleksandar Maksić Naučni saradnik Hemija 040
82 Ana Umićević Viši naučni saradnik Fizika 011
83 Judita Mamuzic
84 Ivana Grković (Stanojević) Naučni savetnik Biologija 090
85 Jelena Žakula Viši naučni saradnik Biologija 090
86 Jelena Djordjevic Naučni saradnik
87 Vesna Borka Jovanović Naučni saradnik Fizika 020
88 Marijana Petković Naučni savetnik 040
89 Sandra (Kumric) Kurko Viši naučni saradnik Nauka sa akceleratorima 010
90 Duška Kleut Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
91 Svetlana Jovanovic Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
92 Aleksandra Maluckov Naučni savetnik Fizika 040
93 Vesna Vodnik (Vuković) Naučni savetnik Hemija 030
94 Drina Janković Naučni savetnik Hemija 070
95 Željko Šljivančanin Naučni savetnik Fizika 020
96 Bojana Paskaš Mamula Naučni saradnik Fizika 011
97 Radojka Vujasin Naučni saradnik Materijali 170
98 Ksenija Kumrić Viši naučni saradnik Nauka sa akceleratorima 010
99 Jelena (Đorđević) Milićević Viši naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 180
100 Sanja Milošević Govedarović Naučni saradnik Nauka sa akceleratorima 010
101 Igor Milanović Viši naučni saradnik Nauka sa akceleratorima 010
102 Miloš Nenadović Viši naučni saradnik Fizika 040
103 Зоран М. Марковић Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 030
104 Gvozden Tasić Viši naučni saradnik Hemija 050
105 Dragana Žugić Istraživač saradnik 050
106 Miloš Živanović Viši naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
107 Esma Isenović Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine Nauka sa akceleratorima 080
108 Sladjana Novaković Naučni savetnik 020
109 Ivana Cvijović-Alagić Viši naučni saradnik Materijali 170
110 Marija Živković Stručni savetnik Termotehnika i energetika 050
111 Marija Prekajski Đorđević Viši naučni saradnik Materijali 170
112 Marija Perović Viši naučni saradnik Fizika 020
113 Tanja Barudžija Naučni saradnik Fizika 020
114 Violeta Nikolić Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 020
115 Milan Radović Naučni Savetnik Fizika 030
116 Dragana Tošić Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
117 Jovana Prekodravac Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
118 Božana Petrović Viši naučni saradnik Hemija 040
119 Goran Gligorić Naučni savetnik Fizika 040
120 Bojana Šećerov viši naučni saradnik 030
121 Vladan Bajić Naučni savetnik 080
122 Milan Obradović Viši naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
123 Jelena Krneta Nikolić Viši naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
124 Nadica Abazović Naučni savetnik Hemija 030
125 Marija Radoičić Viši naučni saradnik Hemija 030
126 Marija Stojmenović Viši naučni saradnik Materijali 170
127 Milena Rosić Viši naučni saradnik Materijali 170
128 Tijana Rakic Kostic
129 Jelena Erčić Naučni saradnik Materijali 170
130 Jelena Stanković Petrović Naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
131 Iva Popović Naučni saradnik Hemija 040
132 Ana Radosavljevic Naučni saradnik 040
133 Snežana Dragović Naučni savetnik Hemija 060
134 Ljiljana Jankovic Mandic viši naučni saradnik Hemija 060
135 Milutin Smiljanic Viši naučni saradnik Hemija 040
136 Danica Zmejkoski Viši naučni saradnik Materijali 030
137 Vesna Lazić Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 030
138 Ana Kalijadis Viši naučni saradnik Hemija 170
139 Miljana Mirković Viši naučni saradnik Materijali 170
140 Emilija Glavonić Istraživač saradnik 090
141 Maja Krstic Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
142 Marija Ivanovic Naučni saradnik
143 Petar Lausevic Naučni saradnik 050
144 Dejan Pjević Naučni saradnik Fizika 040
145 Tatjana Savić Viši naučni saradnik Hemija 030
146 Jelena Potočnik Naučni saradnik 040
147 Sonja Jovanović Viši naučni saradnik Nauka sa akceleratorima 010
148 Igor Telecki Naučni saradnik 010
149 Dragana Filipović Naučni savetnik Biologija 090
150 Jelena Marković Stručni savetnik Hemija 060
151 Ivana Zeković Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
152 Marko Ćosić Viši naučni saradnik Nauka sa akceleratorima 010
153 Tatjana Agatonović Jovin Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
154 Tijana Bojić Naučni savetnik Biologija 080
155 Maja Popović Viši naučni saradnik Fizika 040
156 Maja Živković Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
157 Dušan Nikezić Viši naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
158 Aleksandar Ćirić Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
159 Jelena Savović (Tripković) Naučni savetnik Hemija 050
160 Aleksandra Radosavljević (Krklješ) Naučni savetnik Hemija 030
161 Mirjana Novaković Viši naučni saradnik Fizika 040
162 Miloš Momčilović Viši naučni saradnik Hemija 050
163 Sanja Živković Naučni saradnik Hemija 050
164 Nikola Mirkov Viši naučni saradnik Energetika 140
165 Milovan Stoiljković Naučni savetnik Hemija 050
166 Duško Dudić Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
167 Vladimir Dodevski Viši naučni saradnik Materijali 170
168 Jovana Periša Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
169 Milica Sekulić Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
170 Vesna Đorđević Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
171 Romana Masnikosa Naučni savetnik Biologija 050
172 Dragana (Jovanović) Marinković Naučni savetnik Hemija 030
173 Mirjana Đurašević Viši naučni saradnik Fizika 064
174 Branislava Savić Naučni saradnik Hemija 050
175 Aleksandra Šaponjić (Vučković) Viši naučni saradnik Hemija 050
176 Vesna Lojpur Viši naučni saradnik Hemija 040
177 Ivana Validžić Naučni savetnik Fizika 040
178 Katarina Batalović (Ćirić) Viši naučni saradnik Fizika 011
179 Ivana Guševac Stojanović Naučni saradnik Biologija 090
180 Sonja Zafirović Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
181 Milutin Stepić Naučni savetnik Fizika 040
182 Danka Stojanovic Naučni saradnik 040
183 Marija Vuksanović Viši naučni saradnik Materijali 060
184 Željko Mravik Istraživač saradnik Nauka sa akceleratorima 010
185 Milena Marinović-Cincović Naučni savetnik Hemija 030
186 Ana Kapidžić Naučni saradnik Fizika Materijali 011
187 Mioljub Nešić Naučni saradnik Fizika 040
188 Radovan Dojčilović Naučni saradnik Fizika 030
189 Željka Antić Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 030
190 Jelena Filipović Tričković Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 050
191 Siniša Dragutinović Stručni savetnik 160
192 Andrijana Stanisavljević Ilic Naučni savetnik Biologija 090
193 Miloš Đorđević Viši naučni saradnik Fizika 010
194 Roman Balvanović Naučni saradnik Nauka sa akceleratorima 010
195 Ana Jocić Istraživač saradnik Hemija 050
196 Milan Kragović Viši naučni saradnik Materijali 170
197 Jana Radaković Viši naučni saradnik Fizika 011
198 Nevena Todorović Vukotić Naučni saradnik Biologija 090
199 Nikola Zdolsek Naučni saradnik Hemija 050
200 Mina Medic Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
201 Jasmina Z. Savić Stručni savetnik 050
202 Ljiljana Kljajević Viši naučni saradnik Materijali 170
203 Snežana Nenadović Naučni savetnik Materijali 170
204 Maja Jovanović Naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 050
205 Zoran Jovanović Naučni savetnik Nauka sa akceleratorima 010
206 Milica Janković Istraživač saradnik 090
207 Branislava Gemović Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 180
208 Marin Tadić Naučni savetnik Fizika 020
209 Jovan Milošević Naučni savetnik 010
210 Ana Valenta Šobot Naučni saradnik 050
211 Lidija Todorović Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
212 Jelena Belošević-Čavor Naučni savetnik Fizika 011
213 Ljiljana Živković (ex Čerović) Naučni savetnik Hemija 060
214 Ana Kolaković Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
215 Ljubisav Stamenić Stručni savetnik 011
216 Radoslav Davidović Viši naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 180
217 Nikola Kržanović Naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
218 Danka Aćimović Naučni saradnik Hemija 050
219 Milica Nemoda Istraživač pripravnik Zastita zdravlja i životne sredine 050
220 Milan Momčilović Viši naučni saradnik 060
221 Milica Rajačić Naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
222 Vesna Maksimović Naučni savetnik Materijali 170
223 Aleksandar Krstić Istraživač saradnik Hemija 050
224 Andrija Savić Naučni saradnik 060
225 Dušan Milivojević Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 030
226 Jelena Georgijević Istraživač saradnik Hemija 050
227 Žana Stevanovic Naučni saradnik Energetika 140
228 Đorđe Trpkov Naučni saradnik Hemija 030
229 Ana Mraković Viši naučni saradnik Hemija 020
230 Zorica Obradović Stručni savetnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 064
231 Filip Veljković Viši naučni saradnik Hemija 050
232 Dunja Drakulić Viši naučni saradnik Biologija 090
233 Ivan Smiljanić Naučni saradnik Fizika 010
234 Irina Srejić Naučni saradnik Hemija 040
235 Danijela Maksin Naučni saradnik Hemija 060
236 Zoran Tomić Naučni savetnik Hemija 020
237 Jelena Stašić Naučni savetnik Materijali 170
238 Srboljub Stanković Viši naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
239 Maja (Bošković) Bubić Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
240 Mila Pandurovic Viši naučni saradnik Fizika 011
241 Andrijana Stojanović Naučni saradnik Termotehnika i energetika 140
242 Snežana Pejić Naučni savetnik Biologija 090
243 Nenad Stepanic Naučni saradnik Energetika 140
244 Dejan Zagorac Viši naučni saradnik 170
245 Maja Gajić-Kvaščev Viši naučni saradnik Materijali 060
246 Milica Ćurčić Istraživač saradnik Hemija 050
247 Tijana Pantić Istraživač saradnik 010
248 Ljiljana Matović Naučni savetnik Materijali 170
249 Miloš Stanojlović Naučni saradnik Biologija 090
250 Aleksandar Karakašević Istraživač saradnik 090
251 Marko Gloginjić Istraživač saradnik 010
252 Ana Kalinić Istraživač saradnik 040
253 Marjan Miletić Istraživač saradnik Fizika 040
254 Tijana Djordjevic Naučni saradnik Fizika 040
255 Miroslav Adžić Naučni savetnik Biologija 090
256 Slađana Marić Istraživač saradnik Hemija 050
257 Dejan Kepić Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
258 Jelena Prljić Naučni saradnik 180
259 Ivana Jelić Naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
260 Jadranka Miletić Vukajlović Naučni saradnik Biologija 050
261 Ana Marinković Stručni savetnik
262 Aleksandra Dimitrijević Naučni saradnik Hemija 050
263 Dušan Sredojević Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
264 Ivana Vukoje Naučni saradnik Hemija 030
265 Marko Simić Istraživač saradnik 170
266 Miloš Ognjanović Viši naučni saradnik Hemija 020
267 Vladimir Pavkov Istraživač saradnik 170
268 Milada Pezo Naučni savetnik Energetika 140
269 Milica Mladenović Viši naučni saradnik Energetika 140
270 Biljana Vučićević Viši naučni saradnik Energetika 140
271 Nevena Božinović Istraživač saradnik Fizika 040
272 Nina Petrović Viši naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
273 Milica Matijević Naučni saradnik Hemija 040
274 Marija Mirković Viši naučni saradnik Hemija 070
275 Dejan Cvetinović Viši naučni saradnik Energetika Zastita zdravlja i životne sredine Termotehnika i energetika 140
276 Bojana Milićević Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
277 Sanja Kuzman (Ćulubrk) Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
278 Slavko Dimović Viši naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
279 Adela D. Egelja Naučni saradnik Materijali 060
280 Jelena Rmuš Istraživač saradnik Nauka sa akceleratorima 010
281 Ljiljana Stojković Viši naučni saradnik 080
282 Aleksandra Mišović Istraživač saradnik 030
283 Bojana Vasiljević Naučni saradnik Hemija 030
284 Milica Milosevic Naučni saradnik Hemija 030
285 Mirjana Ćujić Naučni saradnik Hemija 060
286 Marina Radenković Istraživač saradnik Hemija 050
287 Zorana Milanović Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 070
288 Maja Kokunešoski Viši naučni saradnik Hemija 050
289 Svetlana Ilić Naučni saradnik Materijali 170
290 Jelena Maletaškić Viši naučni saradnik Materijali 170
291 Зорана Рогић Миладиновић Naučni saradnik Hemija 030
292 Marija Šljivić Ivanović Naučni savetnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
293 Nenad Crnomarković Viši naučni saradnik Energetika 140
294 Mihajlo Jović Naučni savetnik Hemija 100
295 Nikola Živković Naučni saradnik Energetika 140
296 Jelena Martinović Viši naučni saradnik Biologija 090
297 Milica Prvulović Istraživač pripravnik 010
298 Marko Jelić Istraživač saradnik Nauka sa akceleratorima 010
299 Jovana Ružić Viši naučni saradnik 170
300 Vladimir Rajić Naučni saradnik 040
301 Zoran Ristić Naučni savetnik Nanonauke i nanotehnologije 030
302 Mirjana Milić Viši naučni saradnik Fizika 020
303 Ivan Lazović Naučni saradnik Termotehnika i energetika 300220
304 Dejan Miličević Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
305 Marija Ječmenica Dučić Istraživač saradnik Hemija 050
306 Slavica Porobić Naučni saradnik Hemija 030
307 Milena Krajnović (Dragić) Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
308 Tatjana Miljojcic Istraživač pripravnik Hemija 060
309 Natasa Spasojevic Popovic Viši naučni saradnik Biologija 090
310 Bojana Stefanovic Stručni savetnik 090
311 Dragana Vasić Anićijević Viši naučni saradnik Hemija 050
312 Harisa Ferizovic Istraživač saradnik 090
313 Snežana Tepavčević Viši naučni saradnik Biologija 090
314 Vladimir Atanasoski Stručni saradnik 040
315 Valentina Turanjanin Naučni savetnik Termotehnika i energetika 140
316 Suzana Veličković Naučni savetnik Hemija 050
317 Jovan Ciganović Naučni saradnik Hemija 050
318 Danka Kostadinović Istraživač saradnik Termotehnika i energetika 140
319 Goran Korićanac Naučni savetnik Biologija 090
320 Marija Pavlović Istraživač saradnik Hemija 050
321 Dragoslav Mrđa Istraživač pripravnik Termotehnika i energetika 140
322 Lela Korićanac Naučni saradnik Biologija 090
323 Mia Omerasevic Naučni saradnik Materijali 170
324 Nada Milutinović Istraživač pripravnik Termotehnika i energetika 140
325 Jelena Radovanović Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
326 Katarina Banjac Istraživač saradnik 080
327 Jelena Spasojevic Naučni saradnik Hemija 030
328 Jovana Kuveljić Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
329 Tamara Ivković Istraživač saradnik 090
330 Emina Sudar Milovanović Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
331 Dijana Mašojević Istraživač pripravnik 030
332 Una Stamenović (Bogdanović) Viši naučni saradnik Hemija 030
333 Lazar Rakočević Istraživač saradnik Hemija 040
334 Neda Nišić Istraživač pripravnik Materijali 170
335 Ivan Tomanović Naučni saradnik Energetika 140
336 Božidarka Zarić Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
337 Andrea Kojić Viši stručni saradnik 100
338 Jelena Stanišić Istraživač saradnik Biologija 090
339 Mojca Stojiljković Viši naučni saradnik Biologija 090
340 Snežana Pašalić Naučni saradnik Materijali 300200
341 Bojana Kožik Naučni saradnik 080
342 Nikolina Nikolić Istraživač pripravnik Hemija 030
343 Bratislav Antić Naučni savetnik Fizika 020
344 Blagoje Murganić Istraživač saradnik 080
345 Nataša Mačak Istraživač pripravnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
346 Sanja Soskić (Mečanin) Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
347 Milan Stefanović Istraživač saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
348 Mirjana Mačvanin Naučni saradnik 080
349 Stefan Radovanović Stručni saradnik 100
350 Slobodan Maletić Viši naučni saradnik 140
351 Miroslav Anđelković Naučni saradnik 140
352 Jelena Gulicovski Viši naučni saradnik Materijali 170
353 Nadežda Radmilović Viši naučni saradnik Fizika 040
354 Tijana Tomić Istraživač saradnik 080
355 Dušan Topalović Naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
356 Tamara Minović Arsić Naučni saradnik Materijali 170
357 Mirjana Radenković Viši naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
358 Sanja M. Glišić Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 180
359 Slađana Dronjak Čučaković Naučni savetnik 090
360 Sanja Ivković Viši naučni saradnik Biologija 090
361 Ester Francija Istraživač saradnik 090
362 Iva Lukić Viši naučni saradnik Biologija 090
363 Miloš Mitić Naučni saradnik Biologija 090
364 Neda Đorđević Naučni saradnik Biologija 090
365 Валентин Ивановски Viši naučni saradnik Fizika 011
366 Nataša Sarap Viši naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
367 Tanja Brdarić Viši naučni saradnik Hemija 050
368 Marija Ivanović Naučni saradnik Materijali 170
369 Ivica Vujčić Naučni saradnik Hemija 030
370 Branislav Nastasijević Viši naučni saradnik Hemija 050
371 Jelena Petrović Naučni saradnik Hemija 050
372 Aleksandra Bondžić Viši naučni saradnik Hemija 050
373 Đurica Katnić Istraživač saradnik Hemija 050
374 Jelena Papan Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
375 Tamara Škundrić Istraživač saradnik Materijali 170
376 Marija Egerić Naučni saradnik Materijali 170
377 Katarina Stanković Istraživač saradnik 010
378 Milica Budimir Naučni saradnik 030
379 Marjetka Savić Naučni saradnik Materijali 060
380 Jovana Vlahović Istraživač pripravnik Nauka sa akceleratorima 010
381 Jelena Marinković Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 050
382 Ivana Vukanac Naučni savetnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
383 Anastasija Pajčin Istraživač saradnik 080
384 Milan Kostić Stručni savetnik Biologija 090
385 Maja Nešić Naučni saradnik Hemija 040
386 Bojana Kuzmanović Naučni saradnik Hemija 011
387 Ivan Životić Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
388 Jelena Zagorac Viši naučni saradnik 170
389 Tijana Stamenković Istraživač saradnik Hemija 040
390 Ana Đorđević Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
391 Marina Zarić Kontić Naučni saradnik Biologija 090
392 Dušan Božanić Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
393 Mila Milenković Istraživač pripravnik Nanonauke i nanotehnologije 030
394 Minja Aleksić (Milosavljević) Istraživač saradnik Biologija 090
395 Aleksandar Atić Istraživač saradnik Fizika 040
396 Nikola Kokanov Istraživač saradnik 080
397 Otilija Keta Naučni saradnik Biologija 090
398 Bojana Ćetenović Naučni saradnik 050
399 Maria Cebela Naučni saradnik Materijali 170
400 Nikola Novaković Naučni savetnik Fizika 011
401 Snježana Romić Viši naučni saradnik Biologija 090
402 Nataša Mitrović Naučni saradnik Biologija 090
403 Ljubica Gavrilović Naučni savetnik Biologija 090
404 Marija Pantelić Naučni saradnik 090
405 Uzahir Ramadani Viši stručni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 300220
406 Julijana Stojanović Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
407 Milena Pijović Radovanović Istraživač saradnik Hemija 050
408 Nataša Popović Naučni saradnik Biologija 090
409 Tamara Milanović Istraživač saradnik 011
410 Katarina Đorđević Naučni saradnik Fizika 030
411 Tamara Drljača Istraživač saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 180
412 Ljubica Đačanin Far Naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
413 Aleksandar Vukadinović Viši stručni saradnik 070
414 Đorđe Petrović Viši naučni saradnik Hemija 070
415 Marko Perić Viši naučni saradnik 070
416 Dragan Vašalić Stručni savetnik Termotehnika i energetika 160
417 Dragana Stanković Istraživač saradnik 070
418 Mirjana Marković Viši naučni saradnik Materijali 060
419 Željko Prijović Naučni saradnik Hemija 070
420 Tamara Gavrilovic Viši naučni saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
421 Milica Carević Istraživač saradnik Hemija 030
422 Vasilije Matić Istraživač pripravnik Fizika 020
423 Milan Pejić Istraživač saradnik Materijali 170
424 Andreja Leskovac Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 050
425 Vojislav Stanić Viši naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
426 Kristina Mitrović Istraživač saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
427 Željka Brkić Naučni saradnik 090
428 Mina Seović Istraživač saradnik Hemija 050
429 Milica Pajović Istraživač pripravnik Biologija 090
430 Aleksandra Nešić Viši naučni saradnik 060
431 Mirjana Stojanović Istraživač saradnik Fizika 040
432 Draginja Radošević Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 180
433 Darija Petković Istraživač pripravnik Nauka sa akceleratorima 010
434 Milana Lalović Istraživač pripravnik 010
435 Damir Devetak Naučni saradnik 010
436 Julijana Tadić Naučni saradnik 030
437 Zorica Petrović Istraživač saradnik 090
438 Tamara Tasić Istraživač pripravnik 050
439 Vedran Milanković Istraživač pripravnik 050
440 Sanja Grujovic Zdolsek Istraživač saradnik 010
441 Dunja Jovanović Istraživač pripravnik 050
442 Zoran Masoničić Stručni savetnik 160
443 Marija Kojić Istraživač saradnik Hemija 030
444 Predrag Bralović Stručni savetnik Termotehnika i energetika 160
445 Srđan Stavrić Naučni saradnik Fizika 020
446 Jovana Petrović Naučni savetnik Fizika 040
447 Jelena Kršić Viši stručni saradnik Fizika 040
448 Aleksa Luković Istraživač pripravnik Materijali 170
449 Tatjana Dramićanin Naučni savetnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
450 Miloš Davidović Naučni saradnik 100
451 Rastko Jovanović Naučni saradnik 140
452 Predrag Škobalj Naučni saradnik Energetika 140
453 Danilo Kisić Naučni saradnik Fizika 040
454 Nikola Starcevic Istraživač saradnik Nauka sa akceleratorima 010
455 Stefan Mitrović Istraživač pripravnik 050
456 Tatjana Momić Viši naučni saradnik 050
457 Vladimir Rekovic Stručni saradnik 010
458 Milan Stojanović Istraživač saradnik 010
459 Marko Orozović Istraživač pripravnik 020
460 Nataša Vukašinović Istraživač saradnik 010
461 Marija Grujičić Istraživač pripravnik Nauka sa akceleratorima 010
462 Goran Kačarević Stručni saradnik 010
463 Milica Pejčić Istraživač pripravnik Nauka sa akceleratorima 010
464 Marko Bošković Naučni saradnik Fizika 020
465 Đuro Čokeša Stručni savetnik Materijali 060
466 Danijela Danilović Istraživač saradnik Nanonauke i nanotehnologije 030
467 Aleksandar Dragutinović Istraživač pripravnik 160
468 Sanja Krstic Naučni saradnik Materijali 170
469 Marko Eric Naučni saradnik 010
470 Gordana Milutinović Dumbelović Naučni saradnik Fizika 010
471 Anđela Mitrović Rajić Istraživač saradnik Hemija 010
472 Jovana Buha Marković Istraživač saradnik 140
473 Anita Mladenović Istraživač pripravnik 030
474 Andrijana Vasić Istraživač saradnik 170
475 Irina Kandić Istraživač saradnik 170
476 Stanko Tomic Naučni savetnik Fizika 020
477 Bojana Babić Istraživač pripravnik 010
478 Katarina Tošić Istraživač pripravnik 010
479 Sara Mijaković Istraživač pripravnik 010
480 Vladimir Bursać Viši stručni saradnik 300220
481 Aleksandar Videnović Viši stručni saradnik Termotehnika i energetika 280
482 Danka Savić Viši naučni saradnik 020
483 Marina Dabetić Istraživač saradnik 050
484 Dajana Lazarević Istraživač pripravnik 010
485 Aleksandar Đurđević Viši stručni saradnik 280
486 Jadranka Labus Istraživač saradnik 280
487 Branko Spajić Stručni saradnik 160
488 Katarina Nikolić Istraživač pripravnik Materijali 170
489 Vladimir Perović Viši naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 180
490 Predrag Božović Naučni saradnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
491 David Pirić Istraživač pripravnik Hemija 050
492 Katarina Bobić Istraživač pripravnik Biologija 090
493 Magdalena Anđelevski Istraživač saradnik 080
494 Anđelka Jolić Istraživač pripravnik 030
495 Vanja Ralić Istraživač pripravnik 040
496 Andjela Stefanovic Istraživač pripravnik Nanonauke i nanotehnologije 030
497 Katarina Milenković Istraživač pripravnik 030
498 Ivana Vidaković Istraživač pripravnik Fizika 010
499 Mariana Seke Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
500 Jovana Anđelković Istraživač pripravnik Termotehnika i energetika 140
501 Ivanka Stanimirović Viši naučni saradnik 030
502 Anamarija Abu el Rub Istraživač pripravnik Fizika 040
503 Kolja Bugarski Istraživač pripravnik Nanonauke i nanotehnologije 040
504 Milica Nedić Istraživač pripravnik 040
505 Ivan Bracanović Istraživač pripravnik Materijali 170
506 Aleksandar Čupić Istraživač pripravnik 060
507 Sanja Knežević Istraživač pripravnik Materijali 170
508 Александар Милићевић Naučni saradnik Energetika 140
509 Aleksandar Lazović Istraživač saradnik 040
510 Marija Simić Istraživač pripravnik Hemija 050
511 Slađana Dorontić Istraživač saradnik 030
512 Nevena Arsenijević Istraživač pripravnik 050
513 Nataša Mladenović Nikolić Istraživač saradnik Materijali 011
514 Kristina Virijević Istraživač pripravnik 090
515 Ivana Nikolić Stručni savetnik 140
516 Marija Kovačević Istraživač pripravnik Zastita zdravlja i životne sredine 050
517 Nikola Ilić Naučni saradnik Fizika 040
518 Nebojša Potkonjak Naučni saradnik Materijali 060
519 Aleksandra Samolov Naučni saradnik Fizika 011
520 Đorđe Kapuran Istraživač pripravnik 050
521 Nataša Knežević Istraživač pripravnik 060
522 Ivana Perić Naučni saradnik Biologija 090
523 Slađana Laketić Istraživač saradnik Materijali 170
524 Nenad Milošević Naučni savetnik Termotehnika i energetika 140
525 Zdravko Stanimirović Viši naučni saradnik 030
526 Sladjana Meseldzija Naučni saradnik Hemija 060
527 Snežana Brković (ex Miulović) Naučni saradnik Hemija 050
528 Milutin Ivanović Naučni saradnik Hemija 040
529 Ana Božović Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
530 Ivana Kolić Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
531 Vladana Petković Stručni savetnik 090
532 Nikola Lukić Naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 180
533 Marija Nisavic Naučni saradnik 040
534 Marija Janković Naučni savetnik Žaštita od zračenja i zaštita životne sredine 100
535 Mikhail Brik Naučni savetnik 030
536 Nemanja Latas Istraživač pripravnik Hemija 040
537 Jelena P. Georgijević Istraživač pripravnik Hemija 040
538 Jelena Vlahović Istraživač pripravnik 100
539 Miodrag Ristović Istraživač pripravnik 170
540 Radmila Lišanin Istraživač pripravnik 170
541 Zorana Stoisavljević Istraživač pripravnik 030
542 Dimitrije Petrović Istraživač pripravnik 170
543 Miomir Krsmanovic Istraživač pripravnik 170
544 Emilija Nidžović Istraživač pripravnik Materijali 170
545 Miljana Dukić Istraživač pripravnik Nanonauke i nanotehnologije 030
546 Brankica Gajić Istraživač pripravnik Hemija 030
547 Valentina Nikšić Istraživač pripravnik 030
548 Danijela Tekić Istraživač pripravnik 050
549 Marija Vučkovski Istraživač pripravnik 050
550 Zoran Matić Naučni saradnik 030
551 Milivoje Hadžijojić Istraživač saradnik Fizika Nauka sa akceleratorima 010
552 Ivan Jovanović Viši naučni saradnik Zastita zdravlja i životne sredine 080
553 Uroš Jovanović Stručni savetnik Hemija Materijali 060
554 Milan Jovanović Istraživač saradnik Hemija Biologija 090
555 Jelena Jovanović Istraživač pripravnik 010
556 Miloš Tošić Istraživač saradnik 050
557 Marijana Janić Istraživač pripravnik Zastita zdravlja i životne sredine 050
558 Magdalena Radović Viši naučni saradnik Hemija 070